POWERED BY

Concorida Design
DGA S.A.

Poznaj naszych doradców

Po ukończonym cyklu szkoleniowym „Dostępny Design. Projektowanie bez barier”, Twoja firma będzie miała możliwość skorzystania z darmowego, zindywidualizowanego pakietu godzin doradczych, „szytych” na miarę potrzeb Twojej firmy. Poznaj naszych ekspertów, którzy pomogą Ci w dalszym rozwoju Twoich pomysłów.

Dowiedz się więcej

Łukasz Wolff

 • Zwiększanie dostępności produktów cyfrowych.
 • Planowanie i wdrażanie kampanii digital.
Dowiedz się więcej

Paulina Ignatowska-Zaremba

 • Projektowanie usług
 • Tworzenie modeli biznesowych
Dowiedz się więcej

Paweł Lasota

 • Tworzenie strategii wzorniczych
 • Analiza trendów
Dowiedz się więcej

Ewa Gordziej Niewczyk

 • Tworzenie innowacji społecznych
 • Tworzenie modeli biznesowych, projektowanie usług i wdrażanie zmian.
Dowiedz się więcej

Marek Składowski

 • Zarządzanie projektami
 • Ewaluacja biznesplanu
Dowiedz się więcej

Dorota Kabała

 • Projektowanie produktu dla branży sportowo-rekreacyjnej
 • Materiały i technologie
Dowiedz się więcej

Agnieszka Mróz

 • Projektowanie i przeprowadzanie badań jakościowych i ilościowych
 • Projektowanie usług
Dowiedz się więcej

Krzysztof Kubasek

 • Wdrożenie produktów
 • Projektowanie 3D
Dowiedz się więcej

Adam Nowak

 • Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania
 • Tworzenie studiów wykonalności
Dowiedz się więcej

Agata Broda

 • Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania projektów
 • Planowanie prac badawczo-rozwojowych
Dowiedz się więcej

Nadia Niedbalska

 • Badanie potrzeb użytkowników
 • Definiowanie grup odbiorców
Dowiedz się więcej

Michał Spiczak Brzeziński

 • Tworzenie modeli biznesowych
 • Działalność R&D
Rafał Janowicz
Dowiedz się więcej

Rafał Janowicz

 • Projektowanie i prowadzenie badań rynkowych i społecznych
 • Budowanie modeli biznesowych
Dowiedz się więcej

Barbara Górka

 • Testowanie produktów i usług z udziałem użytkowników
 • Tworzenie innowacji społecznych
Dowiedz się więcej

Anna Janus

 • Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania
 • Prowadzenie dialogu społecznego
Dowiedz się więcej

Natalia Marciniak-Madejska

 • Wykorzystanie zasad projektowania uniwersalnego w projektowaniu usług i produktów
 • Budowanie treści marketingowych
Dowiedz się więcej

Błażej Goraj

 • Zwinne wdrożenia produktów i usług
 • Projekty innowacyjne w zespołach rozproszonych
Dowiedz się więcej

Hanna Król

 • Projektowanie i wdrażania innowacyjnych produktów i usług metodą Design Thinking
 • Pozyskiwanie dotacji na badania i rozwój
Dowiedz się więcej

Dariusz Gosk

 • Audyt dostępności przestrzeni i produktów
 • Tworzenie innowacji społecznych
Dowiedz się więcej

Katarzyna Chajbos

 • Diagnozowanie potrzeb użytkowników i użytkowniczek produktów, odbiorców i odbiorczyń usług
 • Definiowanie grup odbiorczych
Dowiedz się więcej

Katarzyna Rząsa

 • komunikacja,
 • procesy HR,
 • kultura organizacji,
 • Employer Branding,
 • programy dla HiPo w organizacji
Dowiedz się więcej

Magdalena Krelińska

 • Opracowanie strategii, planu rozwoju dla marki lub firmy
 • Zarządzanie projektem z wykorzystaniem Agile

Poznaj naszych trenerów

Program „Dostępny Design. Projektowanie bez barier” obejmuje kompleksowe szkolenie z zakresu projektowania uniwersalnego, obejmujące 33 godziny wykładowo-warsztatowe, realizowane w duchu procesu creativity thinking oraz design thinking, z wykorzystaniem interaktywnych technik nauczania i pracy na realnych „business case”.
Dowiedz się więcej

Sylwia Hull-Wosiek

Dowiedz się więcej

Marek Składowski

Dowiedz się więcej

Katarzyna Andrzejczyk-Briks

Dowiedz się więcej

Ewa Gordziej Niewczyk

Dowiedz się więcej

Dorota Kabala

Dowiedz się więcej

Agnieszka Pełka-Szajowska

Dowiedz się więcej

Natalia Marciniak-Madejska

Dowiedz się więcej

Małgorzata Pawlak-Kubasek

Dowiedz się więcej

Barbara Górka

Rafał Janowicz
Dowiedz się więcej

Rafał Janowicz

Dowiedz się więcej

Agnieszka Mróz

Dowiedz się więcej

Michał Spiczak Brzeziński

Dowiedz się więcej

Łukasz Wolff

Dowiedz się więcej

Anna Janus

Dowiedz się więcej

Błażej Goraj

Dowiedz się więcej

Noemi Etush

Dowiedz się więcej

Dariusz Gosk

Dowiedz się więcej

Hanna Król

Dowiedz się więcej

Tomasz Ferczykowski

Dowiedz się więcej

Katarzyna Rząsa

Dowiedz się więcej

Magdalena Krelińska