Śledź nasze social media i dowiedz się pierwszy_a, kiedy rusza III edycja programu Dostępny Design. Jeśli interesuje Cię temat dostępności, sprawdź nasze materiały edukacyjne TUTAJ

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE:

  1. Działalność firmy nie jest zawieszona, nie jest w likwidacji lub restrukturyzacji.
  2. Przedsiębiorstwa prowadzą działalność w jednym z poniższych zakresów: produkcja, import, wprowadzanie do obrotu, dystrybucja produktów, projektowanie i świadczenie usług, których funkcjonalność, zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.
  3. Uczestnikami mogą być właściciele/wspólnicy firm, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy mianowania i powołania, spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą.
  4. Z Programu nie mogą skorzystać osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.
  5. W Programie mogą wziąć udział wyłącznie podmioty posiadające status przedsiębiorstwa, a więc zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestr KRS: Przedsiębiorcy) lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).
  6. O udział w Projekcie ubiegać mogą się wyłącznie Pracownicy Przedsiębiorstwa, którzy nie uczestniczą (lub uczestniczyli) w innym projekcie dofinansowanym w ramach konkursu POWR.02.21.00-IP.09-00-002/20 lub POWR.02.21.00-IP.09-00-002/215.
  7. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych w odpowiednim terminie, oraz podpisanie umowy szkoleniowej PRZED rozpoczęciem szkolenia.