Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców i ich zespołów w zakresie projektowania uniwersalnego.
Dzięki szkoleniu poszerzysz wiedzę z obszaru projektowania usług dopasowanych do potrzeb i oczekiwań użytkowników.

33h

Szkoleń

7

Modułów

4-5h

Zajęć raz w tygodniu w grupach online ZOOM

9-14

Grupy poranne

12-17

Grupy popołudniowe

Mural

Pracujemy z wykorzystaniem interaktywnej tablicy

Business cases

Zajęcia składają się z części teoretycznej i praktycznej – grupy pracują na realnych „business case”.

Aktywność

Zajęcia są angażujące – wymagają aktywnego uczestnictwa wszystkich osób.

Certyfikat

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują unijny certyfikat.

Sprawdź szczegółowy program

Podczas szkolenia skoncentrujemy się na  realnych
wyzwaniach stojących na drodze  w rozwoju Twoich produktów

Przeanalizujemy trendy
i potrzeby  użytkowników.

Skoncentrujemy się na końcowym rezultacie  czyli
wypracowaniu produktu lub usługi, dostępnych
dla jak  najszerszej grupy odbiorców.

Program Dostępny Design. Dzień po dniu.

Na szkoleniu pokażemy Ci kilka głównych faz projektowania uniwersalnego w procesach design thinking.

Design thinking, a projektowanie uniwersalne

 • Geneza i zasady projektowania uniwersalnego.
 • Design Thinking jako uzupełnienie procesu projektowania uniwersalnego.
 • Zastosowanie metody Design Thinking oraz wszystkie etapy projektowe.
 • Przykłady produktów i usług, które powstawały z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego.

Empatyzacja, definiowanie wyzwania projektowego i persony

 • Kim są osoby o szczególnych potrzebach?
 • Jakie problemy oraz wyzwania w korzystaniu z przestrzeni, produktów i usług, mają osoby o szczególnych potrzebach?
 • Wybór case study projektowego.
 • Jak „budować personę projektową”?

Badania i analiza trendów

 • Jakimi narzędziami badawczymi zweryfikować faktyczne potrzeby i oczekiwania odbiorców?
 • Najnowsze trendy oraz ich analiza.

Propozycja wartości, ideacja i prototypowanie

 • Zasady tworzenia propozycji wartości.
 • Stosowanie technik kreatywnych w celu generowania pomysłów.
 • Istota i sens prototypowania.

Model biznesowy

 • Jak pracować z Business Model Canvas?
 • Narzędzia, dzięki którym zweryfikujesz zasadność Twojego pomysłu biznesowego.
 • Opracowanie planu wdrożenia.

Pitch inwestorski oraz dostępność cyfrowa

 •  Zasady tworzenia dobrych wystąpień biznesowych / marketingowych.
 • Jak przekonać klientów i inwestorów do swojego produktu / usługi.
 • Zasady tworzenia dostępnych cyfrowo stron www.

Dotacje/finansowanie

 • Możliwości finansowania Twoich projektów.
 • Fundusze i programy wspierające proces tworzenia dostępnych usług i produktów.

Finansowanie projektu

Program jest w 100% bezpłatny – finansowany z środków unijnych (PARP). Udział nie wymaga finansowego wkładu własnego. Wysokość pomocy de minimis udzielanej w ramach projektu zależy od liczby oddelegowanych uczestników oraz pakietu godzin doradczych.

W trakcie szkolenia będziesz mógł skorzystać z bezpłatnych konsultacji
doświadczonych doradców i podczas indywidualnych sesji dowiedzieć się m.in:

 • jak opracować lub zmodyfikować model biznesowy

 • jak przeprowadzić audyt wzorniczy

 • jak przeprowadzić badania jakościowe 

Zapisz się na darmowe szkolenie
Pobierz zestaw niezbędnych dokumentów