info

Dariusz Gosk

Obszar specjalizacji: wrażliwość na niepełnosprawność, savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością

Trener

Ekspert ds. rynku pracy, trener, Członek Zarządu oraz Dyrektor Agencji Zatrudnienia w Fundacji Aktywizacja. Wspiera pracodawców w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych, wdrażania systemów zatrudnienia, adaptacji i przystosowywania miejsc pracy, tworzenia rozwiązań dostępnych i otwartych na potrzeby różnych grup osób. Przeprowadza audyty dostępności architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej oraz koordynuje pracę zespołów audytowych. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty z obszaru niepełnosprawności i dostępności dla pracowników działów HR, kadry menadżerskiej, pracowników administracji publicznej, koordynatorów dostępności. Autor publikacji i artykułów dot. rynku pracy, dostępności i niepełnosprawności (m.in. podręcznik „Dostępność szansą dla biznesu”). Rozwija metodę Job Craftingu w codziennej pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Zapisz się na darmowe szkolenie