info

Jakub Kosowski

Obszary specjalizacji: wrażliwość na niepełnosprawność, savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością, projektowanie uniwersalne.

Trener

Ekspert do spraw dostępności. Współautor rządowego programu Dostępność Plus oraz uczestnik zespołów legislacyjnych, biorący udział w pracach przy ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Recenzent dokumentów strategicznych pod kątem zapewniania standardów dostępności dla osób ze szczególnym potrzebami.

Organizator dostępnych wydarzeń, z udziałem środowisk osób z niepełnosprawnościami, takich jak Rada Dostępności, Partnerstwo na rzecz dostępności oraz konsultant w zakresie dostępności przy Światowym Forum Miejskim ONZ (World Urban Forum).

Specjalizuje się w planowaniu i wdrażaniu rozwiązań w zakresie poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, poprzez audyt oraz opracowanie planów zapewniania dostępności w wymiarze architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym i cyfrowym.

Jego zainteresowania w obszarze dostępności związane są przede wszystkim z projektowaniem uniwersalnym przestrzeni publicznych, planowaniem produktów i usług w oparciu o metodę Design Thinking, tworzeniem dostępnych dokumentów cyfrowych oraz ewakuacją osób ze szczególnymi potrzebami. Pasjonat nowych technologii asystujących i kompensacyjnych.

Dołącz do programu i uzyskaj bezpłatne wsparcie naszych Trenerów oraz Doradców! Dowiedz się jak zwiększyć konkurencyjność Twojej firmy, projektując z myślą o wszystkich użytkownikach.

Zapisz się na darmowe szkolenie