POWERED BY

Concorida Design
DGA S.A.

33h

szkoleniowe

Szkolenie podzielone jest na 7 spotkań, realizowanych w ciągu 2 miesięcy. Wszystkie szkolenia prowadzone są w formule online
z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej
(Mural, Zoom). Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników ma dodatkowo możliwość skorzystania z minimum 6 godzin doradczych.

Projekt realizowany jest od stycznia 2021 do września 2022.

Podczas szkolenia skoncentrujemy się na  realnych
wyzwaniach stojących na drodze  w rozwoju Twoich produktów

Przeanalizujemy trendy
i potrzeby  użytkowników.

Skoncentrujemy się na końcowym rezultacie  czyli
wypracowaniu produktu lub usługi, dostępnych
dla jak  najszerszej grupy odbiorców.

Program Dostępny Design. Dzień po dniu.

Przebieg szkolenia nawiązuje do procesu creativity thinking oraz design thinking, w których wyróżniamy kilka głównych faz projektowania.

Empatyzacja

Dowiesz się kim są osoby z ograniczoną dostępnością, jakie mają problemy i wyzwania w korzystaniu z przestrzeni, produktów i usług.

Analiza trendów

Poznasz i przeanalizujesz trendy społeczne, gospodarcze, kulturowe, technologiczne oraz branżowe.

Najlepsze praktyki

Przedstawimy Tobie produkty i usługi, które powstawały z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego.

Ideacja

Dowiesz się jak stworzyć nową usługę w Twojej firmie oraz jak udoskonalić istniejące już produkty.

Prototypowanie

Stworzysz prototypy, które zweryfikujesz pod kątem zasad uniwersalnego projektowania.

Plan marketingowy

Dowiesz się jak wypracować  plan i założenia marketingowe  dla Twojej firmy.

Opracowanie modelu biznesowego

Poznasz narzędzia między innymi Business Model Canvas, które umożliwią wdrożenie i komercjalizację nowej oferty i działań w Twojej firmie.

W trakcie szkolenia będziesz mógł skorzystać z bezpłatnych konsultacji
doświadczonych doradców i podczas indywidualnych sesji dowiedzieć się m.in:

  • jak opracować lub zmodyfikować model biznesowy

  • jak przeprowadzić audyt wzorniczy

  • jak przeprowadzić badania jakościowe 

Zapisz się na darmowe szkolenie
Pobierz zestaw niezbędnych dokumentów