POWERED BY

Concorida Design
DGA S.A.

33h

szkoleniowe

Szkolenie podzielone jest na 7 spotkań, realizowanych w ciągu 2 miesięcy. Wszystkie szkolenia prowadzone są w formule online
z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej
(Mural, Zoom). Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników ma dodatkowo możliwość skorzystania z minimum 6 godzin doradczych.

Projekt realizowany jest od stycznia 2021 do września 2022.

Podczas szkolenia skoncentrujemy się na  realnych
wyzwaniach stojących na drodze  w rozwoju Twoich produktów

Przeanalizujemy trendy
i potrzeby  użytkowników.

Skoncentrujemy się na końcowym rezultacie  czyli
wypracowaniu produktu lub usługi, dostępnych
dla jak  najszerszej grupy odbiorców.

Program Dostępny Design. Dzień po dniu.

Przebieg szkolenia nawiązuje do procesu creativity thinking oraz design thinking, w których wyróżniamy kilka głównych faz projektowania.

Design thinking, a projektowanie uniwersalne

Poznasz genezę  i zasady projektowania uniwersalnego, a także dowiesz się,  jak Design Thinking uzupełnia ten proces. Zrozumiesz  zasadność stosowania tej  metody oraz wszystkie jej  etapy projektowe.

Empatyzacja i definiowanie wyzwania projektowego

Dowiesz się, kim są osoby o szczególnych potrzebach, jakie mają problemy oraz  wyzwania w korzystaniu z przestrzeni, produktów  i usług. Poznasz produkty i usługi, które powstawały  z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego.

Persona projektowa, badania i analiza trendów

Dowiesz się, jak „budować personę projektową” i  jakimi narzędziami badawczymi zweryfikować jej faktyczne potrzeby i oczekiwania. Otrzymasz solidną dawkę wiedzy o trendach i ich analizie.

Propozycja wartości, ideacja i prototypowanie

Poznasz zasady tworzenia propozycji wartości i stosowania technik kreatywnych w celu generowania pomysłów. Zrozumiesz istotę i sens prototypowania.

Model biznesowy

Dowiesz się, jak pracować  z Business Model Canvas.  Poznasz praktyczne narzędzia, które pomogą zweryfikować zasadność Twojego pomysłu biznesowego oraz opracować plan wdrożenia.

Pitch inwestorski oraz dostępność cyfrowa

Poznasz zasady tworzenia dobrych wystąpień biznesowych/ marketingowych. Dowiesz się, jak  do swojego produktu/usługi  przekonać klientów i inwestorów. Poznasz zasady tworzenia dostępnych cyfrowo stron www.

Dotacje/finansowanie

Otrzymasz informację o możliwościach finansowania Twoich projektów – dostępnych funduszach i programach wspierających proces tworzenia dostępnych usług i produktów.

W trakcie szkolenia będziesz mógł skorzystać z bezpłatnych konsultacji
doświadczonych doradców i podczas indywidualnych sesji dowiedzieć się m.in:

  • jak opracować lub zmodyfikować model biznesowy

  • jak przeprowadzić audyt wzorniczy

  • jak przeprowadzić badania jakościowe 

Zapisz się na darmowe szkolenie
Pobierz zestaw niezbędnych dokumentów