Dziękujemy za zainteresowanie. Rekrutacja do II edycji programu „Dostępny Design – projektowanie bez barier” została zakończona.