info

Rafał Janowicz

Obszary specjalizacji: wdrażanie produktów i usług na rynek konsumencki

Rafał Janowicz

Trener

Praktyk w zakresie budowania i rozwoju marek, produktów i usług w oparciu o informacje od klientów oraz innych grup interesariuszy. Od 30 lat wspiera firmy i instytucje w doskonaleniu ich działania w oparciu wyniki badań i analiz rynkowych.

Brał udział w procesach tworzenia i doskonalenie ponad 150 produktów, usług, serwisu, procesów obsługi w oparciu o potrzeby klienta dla podmiotów z różnych branż i sektorów gospodarki, w tym: FMCG, przemysł, budownictwo, handel, usługi, finanse, energetyka, paliwa, szkolnictwo i edukacja, media, marketing, PR, usługi publiczne i komunalne, NGO.

Badacz i moderator: ponad 2 tys. projektów badawczych, ok . 850 grup focusowych i 250 warsztatów kreatywnych, strategicznych, optymalizujących.

Prowadzi szkolenia, wykłada badania rynku.

Motto: udoskonalać świat dzięki lepszemu zrozumieniu potrzeb.