info

Rafał Janowicz

Obszary specjalizacji: wdrażanie produktów i usług na rynek konsumencki

Rafał Janowicz

Doradca

Rafał doradzi Tobie oraz Twojej firmie w zakresie:

 • projektowaniu i prowadzeniu badań rynkowych i społecznych

 • powadzeniu procesów budowy / dopasowania produktów / usług do potrzeb Klientów

  • badaniu i definiowaniu potrzeb klientów/ użytkowników
  • definiowaniu grup docelowych i ich potencjału
  • wielowymiarowej analizie rynku, konkurencji, trendów
  • projektowaniu/ przeprojektowywaniu produktów /usług/ doświadczeń klientów
  • testowaniu i ocenie szans rynkowych  konceptów, prototypów, produktów, usług, komunikacji
  • planowaniu i monitorowaniu wdrożenia
 • budowaniu modeli biznesowych, tworzeniu biznes planu

 • przygotowaniu i wdrażaniu strategii marki, produktów, usług, organizacji

 • badaniu, projektowaniu i wdrażaniu zmian w zakresie kultury organizacji

 • budowaniu i prowadzeniu procesów partycypacji i dialogu społecznego

 • wykorzystaniu zasad projektowania uniwersalnego

 • projektowaniu i wdrażaniu innowacji (rynkowych, społecznych)

Praktyk w zakresie budowania i rozwoju marek, produktów i usług w oparciu o informacje od klientów oraz innych grup interesariuszy. Od 30 lat wspiera firmy i instytucje w doskonaleniu ich działania w oparciu wyniki badań i analiz rynkowych.
Brał udział w procesach tworzenia i doskonalenie ponad 150 produktów, usług, serwisu, procesów obsługi w oparciu o potrzeby klienta dla podmiotów z różnych branż i sektorów gospodarki, w tym: FMCG, przemysł, budownictwo, handel, usługi, finanse, energetyka, paliwa, szkolnictwo i edukacja, media, marketing, PR, usługi publiczne i komunalne, NGO.

Badacz i moderator: ponad 2 tys. projektów badawczych, ok . 850 grup focusowych i 250 warsztatów kreatywnych, strategicznych, optymalizujących.

Prowadzi szkolenia, wykłada badania rynku.

Motto: udoskonalać świat dzięki lepszemu zrozumieniu potrzeb.