Bezpłatne szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców i ich zespołów w zakresie projektowania uniwersalnego. Dzięki szkoleniu poszerzysz wiedzę z obszaru projektowania produktów i usług przyjaznych klientom oraz odpowiadających na ich potrzeby i oczekiwania.

16

godzin szkoleń

Mural

Pracujemy z wykorzystaniem
interaktywnej tablicy

3

moduły

Business cases

Zajęcia składają się z części teoretycznej i praktycznej – grupy pracują na realnych przypadkach biznesowych

4-6h

zajęć, raz w tygodniu w grupach online ZOOM, przez 3 tygodnie

Aktywność

Zajęcia są angażujące – wymagają aktywnego uczestnictwa wszystkich osób.

9-14:45

grupy poranne

Certyfikat

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują unijny certyfikat.

12-17:45

grupy popołudniowe

ZAPISZ SWÓJ ZESPÓŁ

Podczas szkolenia skoncentrujemy się na  realnych wyzwaniach stojących na drodze  w rozwoju Twoich produktów i usług. Nauczymy Cię, jak dostrzegać oraz burzyć bariery w dostępie do Twoich produktów lub usług. Przeanalizujemy potrzeby użytkowników. Skoncentrujemy się na końcowym rezultacie, czyli wypracowaniu produktu lub usługi, dostępnych dla jak  najszerszej grupy odbiorców i przyjaznych dla klientów.

PROGRAM SZKOLENIA

1

Design thinking, a projektowanie uniwersalne; empatyzacja i dostępność cyfrowa

→ Poznasz genezę i zasady projektowania uniwersalnego, a także dowiesz się, jak Design Thinking uzupełnia ten proces.

→ Dowiesz się, kim są osoby o szczególnych potrzebach, jakie mają problemy oraz wyzwania w korzystaniu z przestrzeni, produktów i usług.

→ Poznasz produkty i usługi, które powstawały z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego.

→ Poznasz zasady tworzenia dostępnych cyfrowo stron www oraz narzędzia do badania kontrastu czy złożoności językowej tekstu.

2

Definiowanie obszaru problemowego i przygotowanie do badań

→ Poznasz zasady tworzenia wyzwania problemowego.

→ Dowiesz się na przykładach, jak budować personę projektową.

→ Nauczysz się tworzyć mapę empatii dla Klienta o szczególnych potrzebach.

→ Dowiesz się, jakimi narzędziami badawczymi zweryfikować faktyczne potrzeby i oczekiwania Klientów, i jak zrobić to w sposób przyjazny.

3

Ideacja; prototypowanie; testowanie; finansowanie zewnętrzne oraz model biznesowy

→ Poznasz techniki kreatywnego generowania pomysłów. Zrozumiesz istotę i sens prototypowania oraz dowiesz się, o czym warto pamiętać podczas testowania rozwiązań.

→ Otrzymasz informację o możliwościach finansowania Twoich projektów – dostępnych funduszach i programach wspierających proces tworzenia dostępnych usług i produktów.

→ Dowiesz się, jak tworzyć model biznesowy na bazie Business Model Canvas.

ZAPISZ SWÓJ ZESPÓŁ

Program: ETAP II – DORADZTWO

12h

doradztwa poszkoleniowego za
każdą osobę zgłoszoną do Programu

Po ukończeniu szkolenia będziesz mógł skorzystać z bezpłatnych konsultacji doświadczonych doradców i podczas indywidualnych sesji dowiedzieć się m.in:

→ jak opracować lub zmodyfikować model biznesowy

→ jak przeprowadzić audyt wzorniczy

→ jak przeprowadzić badania jakościowe

→ jak stworzyć dostępną cyfrowo stronę www

→ jak zbudować prostą i zrozumiałą strategię komunikacji z klientem

Zapisz się na darmowe szkolenie
Pobierz zestaw niezbędnych dokumentów