POWERED BY

Concorida Design
DGA S.A.

Dostępność i użyteczność bez konieczności
dodatkowej adaptacji i wyspecjalizowanego designu?

Przystąp do programu szkoleń z zakresu projektowania uniwersalnego!

Dostępny Design. Projektowanie bez barier to:

ikona

Szkolenia dla przedsiębiorców i ich zespołów w zakresie projektowania uniwersalnego czyli takiego, które usuwa bariery w dostępności do produktu lub usługi.

ikona

Sposób na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, dzięki tworzeniu takich produktów i usług, które trafiają do jak najszerszej grupy odbiorców, uwzględniając ich ograniczenia i mocne strony.

Projektowanie uniwersalne
priorytetem w zmieniającym się społeczeństwie.

ikona

Społeczeństwo wolne od barier

W całej Unii Europejskiej grupa osób w wieku 65+ stanowi niemal 20% społeczeństwa. Według szacunków GUS, do 2050 roku odsetek seniorów po 60 roku życia w polskim społeczeństwie podwoi się. Według wyników Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (European Health Interview Survey – EHIS) w 2014 roku w Polsce było 7,7 mln osób z niepełnosprawnościami. To dlatego w nowej, zmieniającej się rzeczywistości projektowanie uniwersalne staje się bardzo istotne dla funkcjonowania szerokiej grupy użytkowników. Myślenie w kontekście uniwersalności to projektowanie dla odbiorców niezależnie od wieku, ograniczeń, wykształcenia, zasobów. To projektowanie oparte na idei społeczeństwa wolnego od barier.

Techniki pracy stosowane przez projektantów

Najbardziej efektywna dla procesu projektowania uniwersalnego jest praca w multidyscyplinarnym zespole oraz doradztwo zewnętrznych ekspertów. Ważny jest szeroki zakres kompetencji członków zespołu, wymiana wiedzy i doświadczenia oraz weryfikacja proponowanych rozwiązań przez interpretatorów z zewnątrz.

ikona
ikona

Efekt końcowy

Stosowanie zasad projektowania uniwersalnego w tworzenie swoich usług i produktów to koncentracja na potrzebach użytkownika i wrażliwość na wszelkie ograniczenia, na które może napotkać. Celem jest stworzenie przyjaznego produktu dla jak najszerszego grona odbiorców, uwzględniając ich ograniczenia.

Wsparcie finansowe dla firm

Z budżetu państwa, w latach 2018 – 2025 przeznaczonych zostanie łącznie 23,2 miliarda złotych.
Wszystko w ramach zwiększania konkurencyjności dzięki wprowadzeniu zasad projektowania uniwersalnego i wdrożeniu innowacyjnych produktów lub usług ułatwiających funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami.

Zapisz się na darmowe szkolenie
Pobierz zestaw niezbędnych dokumentów

Ogranizatorzy

Concordia Design

to centrum kreatywności i biznesu, które od 9 lat realizuje projekty szkoleniowo-doradcze z zakresu projektowania produktów, usług i doświadczeń konsumenckich. Nasza misją jest projektowanie rozwiązań, które są dopasowane do użytkowników i taką wiedzą chcemy się dzielić w czasie szkoleń.

POZNAJ

DGA

to dynamicznie rozwijająca się grupa konsultingowo-inwestycyjna. Podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej jest DGA S.A., która pod dewizą „Wspieramy Wielkich Jutra” kreuje przyszłość firm oferując jako doradca i inwestor profesjonalne i kompleksowe wsparcie.

Na rzecz naszych klientów, którymi są m.in. mikro, małe , średnie i duże przedsiębiorstwa, administracja, podmioty rozpoczynające swoja działalność i firmy z tradycjami, sektor prywatny i państwowy, zrealizowaliśmy ponad 2000 projektów doradczych.

POZNAJ

Organizacje wspierające

POZNAJ
POZNAJ
POZNAJ