info

Dr Natalia Marciniak Madejska

Obszary specjalizacji: wrażliwość na niepełnosprawność, savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością, dostępność cyfrowa

Doradca

Natalia doradzi Tobie oraz Twojej Firmie w obszarach:

  • Wykorzystanie zasad projektowania uniwersalnego w projektowaniu usług i produktów

  • Budowanie treści marketingowych

  • Dostępne social media

  • Przeprowadzanie audytów wzorniczych

  • Tworzenie koncepcji produktowych

  • Testowanie produktów i usług z udziałem użytkowników

  • Tworzenie innowacji społecznych

  • Tworzenie strategii obsługi klienta

  • Audyt dostępności przestrzeni i produktów

Dyrektor Działu Projektów Rozwojowych w SENSE consulting. Ekspertka ds. dostępności i niepełnosprawności. Działaczka społeczna i badaczka rozwiązań wspierających włączenie społeczne osób ze szczególnymi potrzebami. Autorka publikacji na temat normalizacji i inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Współautorka pakietu aplikacji mobilnych wspomagających samodzielność osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Z sukcesem przygotowuje kadry dydaktyczne polskich uczelni wyższych do wdrażania przedmiotu „Projektowanie uniwersalne” na rozmaitych kierunkach studiów. Kształci koordynatorów ds. dostępności. Realizuje audyty dostępności i opracowuje raporty dotyczące rozszerzenia grup odbiorców produktów i usług o osoby o szczególnych potrzebach.

Wiceprzewodnicząca Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Członkini Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami (kadencja 2017-2021).

Dołącz do programu i uzyskaj bezpłatne wsparcie naszych Trenerów oraz Doradców! Dowiedz się jak zwiększyć konkurencyjność Twojej firmy, projektując z myślą o wszystkich użytkownikach.