info

Kamila Pihur

Obszary specjalizacji: wrażliwość na niepełnosprawność, savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością,
projektowanie uniwersalne oraz technologie asystujące i kompensacyjne.

Doradca

Kamila doradzi Tobie oraz Twojej Firmie w obszarach:

  • Prototypowanie

  • Testowanie produktów i usług z udziałem użytkowników

  • Planowanie i realizacja badań jakościowych

  • Planowanie i realizacja badań potrzeb użytkownika

  • Planowanie i realizacja badań rynku

  • Definiowanie grup odbiorców

  • Wdrażanie metod projektowych (User Centered Design, Ecosystem Centered Design, Design Thinking)

  • Wykorzystanie zasad projektowania uniwersalnego w projektowaniu usług i produktów

Psycholog, wykładowca akademicki Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych oraz Akademii Vistula. Specjalizuje się w tematyce dostępności oraz projektowaniu produktów i usług bez barier, a także w testowaniu ich przy użyciu metod Virtual Reality.

Koordynator międzynarodowego projektu Erasmus Mundus Design Measure oraz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości we Wrocławskiej Akademii Biznesu. Trener projektowania metodą Design Thinking w oparciu o projektowanie uniwersalne.

Zapisz się na darmowe szkolenie