info

Bartosz Kosiński

Obszary specjalizacji:
dostępność cyfrowa.

Trener

Trener kompetencji cyfrowych, audytor dostępności, inżynier oprogramowania, metodyk ze specjalizacją w wykorzystaniu nowych technologii w edukacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń, przede wszystkim z zakresu kompetencji cyfrowych (aplikacje biurowe, cyberbezpieczeństwo, programowanie frontendowe), czy dostępności (przede wszystkim cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej).

Jest aktywnym koordynatorem Zespołu Innowacji w Stowarzyszeniu Edukacji Pozaformalnej „Meritum”. Pełni funkcję prezesa 1+1 Spółdzielnia Socjalna, gdzie zajmuje się dostosowaniem nowych technologii do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym audytami dostępności na zlecenie gmin (przeprowadził samodzielnie kilkanaście audytów pełnych oraz blisko 200 audytów dostępności cyfrowej).

Metodyk nauczania kompetencji cyfrowych, posiada na swoim koncie liczne publikacje trenerskie dot. nauczania kompetencji cyfrowych (w tym nauczania programowania, nauczania osób ze szczególnymi potrzebami). Jest twórcą aplikacji i platform edukacyjnych, bazujących m.in. na rozwiązaniach oferowanych przez Articulate Storyline, Adobe Captivate, Unity, GDevelop, Moodle.

W 2018 r. i 2021 r. wpisany na „Listę 100″ osób, które w największym stopniu przyczyniły się w danym roku do rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce, opracowaną przez kapitułę ekspertów Szerokiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Polsce, działającą przy Ministerstwie Cyfryzacji.

Zapisz się na darmowe szkolenie