info

Anna SzymańskaZAMKNIJ

Wiceprezes Zarządu DGA S.A.

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wydziału Planowania i Zarządzania Uniwersyetu Ekonomicznego w Poznaniu. Związana z branżą doradczą od początku swojej kariery zawodowej, Wiceprezes Zarządu w spółce DGA S.A. oraz w latach 2014-2017 Prezes Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm S.A. W ciągu 25 lat pracy w branży nadzorowała kilkaset projektów dotyczących zarówno sektora MSP, dużych podmiotów, jak i administracji. Były to projekty związane m.in. z prywatyzacją podmiotów, wycenami, procesami M&A oraz procesami restrukturyzacji i strategiami rozwoju.

W DGA S.A. odpowiada za pozyskiwanie i realizację projektów doradczo – szkoleniowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej.

W DGA Centrum Sanacji Firm S.A., jako licencjonowany syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizuje się w wyborze procedur i przygotowaniu planów restrukturyzacyjnych.

Inicjatorka powołania Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Właścicielek Firm. Od 2008 roku Prezes Fundacji „Wspieramy Wielkich Jutra” z siedzibą w Poznaniu, wspierającej przedsiębiorczość wśród młodzieży i osób początkujących w biznesie.